Запитайте юриста: чи законно проводити тестування при прийнятті на роботу?

У вас є питання щодо працевлаштування, зарплати, атестації, звільнення або дискримінації на роботі? Ви вважаєте, що роботодавець порушує ваші права? Або навпаки – не впевнені, чи законні ваші вчинки стосовно компанії?

Редакція The Point продовжує рубрику «Запитайте юриста». У коментарях до кожного матеріалу рубрики ви можете ставити запитання, пов’язані з вашими робочими правами та обов’язками. І ми попросимо експертів – провідних фахівців у сфері трудового права – роз’яснити спірні моменти.

«Чи має право роботодавець проводити тестування при працевлаштуванні?» – на запитання читача відповідає експерт.

Богдан Будник, юрист ЮФ «САЛКОМ»

 

Законність тестування

В Україні основним нормативно-правовим актом, яким регулюється процедура прийняття на роботу – є Кодекс законів про працю України. Він був прийнятий ще у 1971 році, проте досі використовується для врегулювання трудових відносин.

Варто зазначити, що Кодекс не містить жодної згадки про будь-які тестування при прийнятті працівника на роботу. Практично немає згадок про тестування і в проекті Трудового кодексу України, який покликаний прийти на заміну КЗпПУ, проте вже тривалий час так і не прийнятий Верховною Радою України. Для прикладу, в проекті Трудового кодексу України № 1658 визначено лише право роботодавця на добір працівників шляхом тестування.

Водночас на практиці роботодавцями дуже часто використовується такий спосіб оцінювання навичок майбутнього працівника, як тестування, оскільки він є ефективним та використовується у більшості провідних країн світу.

Перелік запитань під час тестування

В силу неврегульованості у чинному законодавстві питання тестування при прийнятті працівника на роботу, переліку запитань, на які працівник може не відповідати під час тестування, не існує. Проте положеннями статті 25 Кодексу законів про працю України встановлено, що при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Потрібно розуміти, що тестування не є анкетуванням майбутнього працівника. Тестування – це система формалізованих завдань, призначених для встановлення освітнього (кваліфікаційного) рівня особи. Зазвичай у тесті пропонується обрати одну відповідь з декількох заздалегідь запропонованих варіантів, а тому не можна говорити про те, що за допомогою тесту відбувається збір відомостей, які роботодавцю заборонено вимагати у працівника.

Відмова у прийнятті на роботу за результатами тестування

Варто зазначити, що у статті 22 Кодексу законів про працю України передбачена заборона на необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. У відповідній статті Кодексу передбачено, що будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Статтею 2-1 КЗпПУ визначено, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Варто звернути увагу на те, що тестування направлене на оцінювання професійно-кваліфікаційних якостей майбутнього працівника та створює рівні можливості для усіх кандидатів на укладення трудового договору. Тестування при прийнятті на роботу можна порівняти із зовнішнім незалежним оцінюванням, яке складають випускники середніх навчальних закладів з метою отримання можливості потрапити до закладів вищої освіти.

Більше того, тестування може слугувати справжнім письмовим доказом підтвердження професійно-кваліфікаційних характеристик особи, який роботодавець може використовувати в суді у випадку, якщо неприйнятий працівник вирішить подати позов про необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу.

Інші статті по темі: 

Запитайте юриста: що роботодавець зобов’язаний включати у соцпакет?

Запитайте юриста: на яку матеріальну допомогу від роботодавця ви маєте право?

Запитайте юриста: як закон захищає неповнолітніх працівників?

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Кращі статті за тиждень – у вас в пошті!

Читайте також