Запитайте юриста: хто може відпочити за рахунок роботодавця?

У вас є питання щодо працевлаштування, зарплати, атестації, звільнення або дискримінації на роботі? Ви вважаєте, що роботодавець порушує ваші права? Або навпаки – не впевнені, чи законні ваші вчинки стосовно компанії?

Редакція The Point продовжує рубрику «Запитайте юриста». У коментарях до кожного матеріалу рубрики ви можете ставити запитання, пов’язані з вашими робочими правами та обов’язками. І ми попросимо експертів – провідних фахівців у сфері трудового права – роз’яснити спірні моменти.

«Скажіть, будь ласка, які працівники мають право на відпочинок за рахунок роботодавця– розгорнуту відповідь на це запитання читайте в нашому черговому випуску.

юрист

Ірина Бандурко, юрист Spensers

Путівки на санаторно-курортне оздоровлення працівник має право отримати з різних джерел, а саме від:

  • Фонду соціального страхування України;
  • роботодавця;
  • профспілки, членом якої він є.

У цій статті ми розглянемо, які саме категорії працівників можуть розраховувати на отримання путівок від роботодавця, та який порядок передбачений для їх надання.

Яким працівникам законом передбачені путівки на санаторно-курортне лікування?

  • Працівникам, які сумлінно виконують трудові обов’язки.

Відповідно до ст. 145 Кодексу законів про працю України (далі – «КЗпП»), працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.).

Одразу необхідно звернути увагу на неоднозначність законодавчого формулювання цієї норми, оскільки з її аналізу не випливає покладення законотворцем безумовного обов’язку на роботодавця надавати переваги та пільги працівникам, а саме – путівки до санаторіїв.

Крім того, норма не дозволяє однозначно визначити суб’єкта, який має право на отримання такої переваги та пільги, оскільки працівниками, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов’язки, можуть вважатися усі працівники, до яких не було застосовано заходи дисциплінарного стягнення протягом року, що передує наданню пільги.

Працівнику варто пам’ятати, що надання роботодавцем путівок на оздоровлення є одним з можливих заходів заохочення.

Відповідно до пп. 2.3.4 п. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі – «Інструкція № 5»), вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат. У свою чергу, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, згідно з пп. 1.3 п. 1 Інструкції № 5, включаються до фонду оплати праці.

Так, ст. 143 КЗпП передбачено, що  до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Якщо ж на підприємстві існує первинна профспілкова організація чи профспілковий представник, то роботодавець повинен застосовувати заохочення до працівників разом або за погодженням з ними (ст. 144 КЗпП). Згідно зі ст. 21 КЗпП, працівник зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 142 КЗпП, трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил, затверджених Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та узгоджених з ВЦРПС від 20.07.1984 р. № 213 «Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій».

Правила трудового розпорядку не можуть суперечити положенням чинного трудового законодавства та типовим правилам, а навпаки можуть уточнювати порядок організації праці працівників, взаємні права і обов’язки роботодавця і працівників. Таким чином, у правилах внутрішнього трудового розпорядку роботодавець може визначити перелік категорій працівників, які мають право на отримання путівок на оздоровлення та порядок їх надання.

Крім того, порядок надання заохочення працівникам додатково може бути передбачений у колективному договорі підприємства, який укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів (ст. 10 КЗпП). Варто пам’ятати, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги (ст. 13 КЗпП).

  • Вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю.

Окремо, відповідно до ст. 185 КЗпП, законодавець покладає обов’язок на роботодавця у разі необхідності видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати їм матеріальну допомогу.

Перед зверненням до роботодавця з проханням надати пільги на підставі ст. 185 КЗпП, працівник має впевнитись в існуванні підстав для її надання. Оскільки даною статтею не встановлено конкретний перелік підстав, наявність яких надає право працівнику отримати путівку, необхідність санаторно-курортного лікування працівник може обґрунтувати медичним висновком щодо самої жінки та окремо щодо дитини, якщо інше не передбачено положеннями внутрішнього трудового розпорядку чи колективним договором.

У свою чергу, обґрунтувати необхідність в одержанні путівки до будинку відпочинку буде надзвичайно важко за відсутності будь-яких інших уточнюючих положень у внутрішніх документах підприємства.

Варто також звернути увагу, що відповідно до ст. 186-1 КЗпП, гарантії, встановлені серед іншого ст. 185 КЗпП, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Таким чином, перш ніж звертатись до роботодавця з вимогою про надання путівки на санаторно-курортне оздоровлення, працівнику необхідно ознайомитись з положеннями внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.

Чи може працівник взяти з собою на відпочинок когось із членів родини?

Чинне законодавство України не обмежує роботодавця у праві надавати путівки на санаторно-курортне лікування членам родини своїх працівників.

З 2018 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України (далі – «ПК України»), які мають на меті заохочувати роботодавців надавати путівки на оздоровлення та лікування працівникам та членам їх сімей.

Так, відповідно до п. 165.1.35 ст. 165 ПК України, не буде оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’ять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Вищезазначена норма встановлює вичерпний перелік умов, дотримання яких є необхідним для виключення вартості наданої роботодавцем путівки з загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника:

  • Путівки мають надаватись для відпочинку, оздоровлення та лікування у закладах, розташованих виключно на території України;
  • Путівки можуть надаватись окремо:

– працівнику;

– працівнику та членам його сім’ї першого ступеня споріднення;

– лише членам сім’ї працівника першого ступеня споріднення.

Членами сім’ї працівника першого ступеня споріднення, відповідно до пп. 14.1.263 ст. 14 ПК України, вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

  • Роботодавець, який надає путівку має бути зареєстрований платником податку на прибуток;
  • За останній календарний рік працівнику чи членам його сім’ї першого ступеня споріднення не надавалась путівка на відпочинок, оздоровлення та лікування;
  • Вартість путівки (чи розмір її знижки) не може перевищувати п’ять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, тобто 20 865 грн. (відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі складає 4 173 грн).

У яких випадках діти можуть поїхати оздоровитися без батьків?

Основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей визначаються Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI.

Відповідно до ст. 24 зазначеного Закону, оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.

Оздоровлення дітей інших категорій, у тому числі дітей працюючих осіб, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій (відповідно до колективних договорів і угод), професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

Таким чином, внутрішні документи підприємства, а саме положення внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору мають містити порядок надання путівок за рахунок коштів підприємства, умови відшкодування вартості таких путівок (часткова або повна оплата їх вартості), перелік категорій працівників, які мають право на одержання таких путівок, та членів їх сімей.

Інші статті по темі:

Запитайте юриста: правила надання щорічних відпусток

Запитайте юриста: чи зобов’язаний роботодавець оплачувати проїзд працівників?

Запитайте юриста: хто має платити за професійне навчання – ви чи роботодавець?

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Кращі статті за тиждень – у вас в пошті!

Читайте також