Запитайте юриста: правила надання щорічних відпусток

У вас є питання про працевлаштування, зарплату, атестацію, звільнення або дискримінацію на роботі? Ви вважаєте, що роботодавець порушує ваші права? Або навпаки – не впевнені, чи законні ваші вчинки стосовно компанії?

Редакція The Point продовжує рубрику «Запитайте юриста». В коментарях до кожного матеріалу ви можете поставити запитання, пов’язані зі своїми робочими справами та обов’язками. І ми попросимо експертів – головних спеціалістів у сфері трудового права, роз’яснити спірні моменти.

«Мені б хотілося взяти відпустку на два тижні в серпні саме в цей період відпустку на своїй роботі взяв чоловік. Але керівник каже, що в цей час йдуть всі, хто може мене замінити, і мені пропонують йти у відпустку у вересні. За яких умов мені все-таки зобов’язані надати відпустку у бажаний термін?» – відповідь на це питання є в нашому новому випуску.

Анна Степанова, юрист Baker McKenzie

Право роботодавця перенести (або не надавати) щорічну відпустку є доволі обмеженим, оскільки чинним законодавством перенесення щорічної відпустки дозволяється лише у деяких прямо визначених випадках. Якщо період надання щорічної відпустки внесений у графік відпусток підприємства, не надати щорічну відпустку працівнику у вказані дати буде доволі складно.

Навіщо потрібен графік відпусток?

Черговість надання відпусток обов’язково визначається графіком відпусток, який існує для того, щоб розподілити обсяги робіт та навантаження працівників протягом календарного року (коли інші працівники перебувають у відпустках), а також уникнути ситуацій, коли щорічні відпустки більшості працівників співпадають, і наявні обсяги робіт не виконуються вчасно.

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про відпустки» (надалі – «Закон про відпустки») та ст. 79 Кодексу законів про працю України (надалі – «КЗпП»), черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом профспілки (профспілковим представником) або іншим органом, уповноваженим представляти трудовий колектив. Зазвичай, графік відпусток складається в кінці (або на початку) кожного календарного року з урахуванням інтересів роботодавця, особистих інтересів працівників та можливостей для їх відпочинку та доводиться до відома працівників.

На практиці, у графіку відпусток встановлюються лише межі, протягом яких працівнику буде надана відпустка, а не її точні дати. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником та роботодавцем згодом (на практиці, вже після затвердження графіка відпусток). Коли дати відпустки узгоджені, роботодавець має письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну щорічної відпустки.

Чи має працівник право на відпустку у зручний для нього час?

Ст. 10 Закону про відпустки передбачені деякі категорії працівників, яким роботодавець зобов’язаний надати щорічну відпустку в зручний для них час. Серед іншого, до таких категорій працівників належать:

  • особи віком до 18 років;
  • особи з інвалідністю;
  • жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років (або дитину з інвалідністю);
  • одинокі матері (батьки), які виховують дитину без батька (матері);
  • опікуни, піклувальники або інші особи, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років (за відсутності батьків);
  • дружини (чоловіки) військовослужбовців;
  • інші працівники відповідно до закону, тощо.

Вищезазначений перелік не є вичерпним, адже Закон про відпустки прямо дозволяє роботодавцям визначити у колективному та/або трудовому договорі додаткові категорії працівників, які мають право на щорічну відпустку у зручний для них час.

Але навіть якщо працівник має право на щорічну відпустку у зручний для нього час відповідно до закону, це не означає, що такий працівник може піти у відпустку, коли захоче.

Роботодавець повинен враховувати інтереси таких працівників, коли складається графік відпусток. Наприклад, якщо два працівники (з більш-менш схожими трудовими обов’язками) виявили бажання піти у щорічну відпустку в один і той же час, роботодавець має у першу чергу враховувати інтереси працівника, який має право використати щорічну відпустку у зручний для нього час згідно закону. Що стосується іншого працівника, роботодавець може як надати щорічну відпустку у цей же час, так і запропонувати використати щорічну відпустку в інший час з врахуванням інтересів як роботодавця, так і працівника. Відповідно, для уникнення конфліктних ситуацій працівнику необхідно вчасно інформувати роботодавця про  зміни його сімейного стану та надавати документи, що підтверджують його право на використання щорічної відпустки у зручний час.

Іншими словами, якщо при складанні графіка відпусток працівник та роботодавець погодили межі надання щорічної відпустки у певному місяці, роботодавець має надати щорічну відпустку такому працівнику у погоджених межах. Якщо працівник належить до категорій працівників, які мають право використати щорічну відпустку у зручний час, інтереси такого працівника мають обов’язково враховуватися при складанні графіка відпусток.

Отже, якщо у графіку відпусток надання відпустки у серпні вже було попередньо погоджене, відмова роботодавця надати працівниці двотижневу відпустку у серпні через те, що інші працівники теж будуть перебувати у щорічних відпустках, є безпідставною.

Чинним законодавством прямо не врегульовано, що робити роботодавцю, якщо графіка відпусток немає, а працівники хочуть піти у відпустку в один час. Беручи до уваги загальну норму, згідно якої графік відпусток, серед іншого, має враховувати інтереси роботодавця і особисті інтереси працівника, в принципі, роботодавець має право не погодити надання відпустки, якщо відсутність працівника буде шкодити нормальній роботі компанії, і роботодавець вже належним чином погодив надання щорічних відпусток іншим працівникам.

Чи може роботодавець перенести щорічну відпустку?

На практиці, перенесення щорічної відпустки працівника за ініціативою роботодавця є скоріше винятком, ніж поширеним явищем. Згідно зі ст. 11 Закону про відпустки та ст. 80 КЗпП, роботодавець має право перенести щорічну відпустку на інший період, якщо надання відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на роботі компанії. Проте перенесення щорічної відпустки буде правомірним виключно, якщо:

  • працівниця надала письмову згоду на перенесення щорічної відпустки;
  • таке перенесення було погоджене з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Таким чином, навіть якщо у роботодавця є об’єктивні підстави не надавати відпустку працівниці через несприятливий вплив такої відпустки на нормальний хід роботи компанії, навряд роботодавець зможе отримати письмову згоду працівниці на перенесення щорічної відпустки, встановленої у графіку відпусток.

Тим не менш, останнє слово у питанні надання щорічних відпусток завжди за роботодавцем, адже надання відпустки здійснюється на підставі наказу роботодавця, а не графіка відпусток та/або заяви працівника. Відповідно, якщо роботодавець наказ про надання щорічної відпустки не видав, і працівник самовільно пішов у відпустку, такі дії працівника можуть бути кваліфіковані як прогул, що є підставою для звільнення.

Інші статті у рубриці: 

Запитайте юриста: як некурцям захистити свої права в офісі?

Спросите юриста: какие права есть у сотрудников-мужчин с детьми?

Спросите юриста: какие права есть у работников на испытательном сроке?

Запитайте юриста: як захистити свої права, якщо вас дискримінують при прийомі на роботу?

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Кращі статті за тиждень – у вас в пошті!

Читайте також