Запитайте юриста: як захистити свої права, якщо вас дискримінують при прийомі на роботу?

У вас є питання щодо працевлаштування, зарплати, атестації, звільнення або дискримінації на роботі? Ви вважаєте, що роботодавець порушує ваші права? Або навпаки – не впевнені, чи законні ваші вчинки стосовно компанії?

Редакція The Point продовжує рубрику «Запитайте юриста». У коментарях до кожного матеріалу рубрики ви можете ставити запитання, пов’язані з вашими робочими правами та обов’язками. І ми попросимо експертів – провідних фахівців у сфері трудового права – роз’яснити спірні моменти.

«Якщо працівника дискримінують при прийомі на роботу (наприклад, через вік, стать або коли йдеться про жінок з маленькими дітьми), як можна захистити свої права?» – відповідь у нашому новому випуску.

Запитайте юриста: як захистити свої права, якщо вас дискримінують при прийомі на роботу?

Тетяна Зюзіна, старший юрист LEZO LAW Company

Законодавча база

Проблема дискримінації існує та існувала завжди. Бажання подолати дискримінаційні явища пов’язане з прагненням людства до вдосконалення та дотримання основних принципів здорового суспільства – це свобода, рівність, справедливість.

Основні принципи соціальної рівності у всіх сферах життя закріплюють стаття 24 Конституції України та стаття 2-1 Кодексу законів про працю, які свідчать, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Для закріплення антидискримінаційної політики в країні прийнято ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Куди можна звернутися?

Зважаючи на статтю 10 ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного (зокрема, запобігання будь-яким формам дискримінації) на території України і в межах її юрисдикції здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Тож доречним буде звернення із заявою про захист своїх прав, порушених при прийомі на роботу, до омбудсмена.

Але основною формою захисту від дискримінації при прийомі на роботу є судовий захист. Якщо вас не беруть на роботу через вік, стать тощо, то у вас виникає беззаперечне право звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Представляти в судах інтереси осіб та/або груп осіб, стосовно яких було застосовано дискримінацію, можуть громадські організації. Так наприклад, стосовно безпідставної відмови у працевлаштуванні інваліда доцільним буде звернення за допомогою до Громадської організації осіб з інвалідністю. Стосовно відмови у працевлаштуванні жінки можна звернутися за допомогою до громадських об’єднань, які створені для забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Позитивні судові прецеденти

Що стосується практики розгляду судових спорів про дискримінацію при прийомі на роботу, вона не багата на позитивні прецеденти, але вони є. Так, у справі № 308/10971/16-ц громадянин оскаржив непроходження конкурсу на зайняття посади директора бюджетної установи. Суд визнав дискримінаційним вказування віку кандидата, адже для даної посади немає вікового цензу. Також суд констатує, що в опублікованому відповідачем оголошенні про конкурс немає вказівок про вікові обмеження для кандидатів на посаду керівника закладу. Як відомо, вимоги щодо віку встановлюються лише законодавством (ст. 22 КЗпП). Роботодавці можуть лише визначати вимогу щодо досвіду роботи, а будь-які згадки про вік кандидата – поза законом.

У справі № 459/1161/17 громадянин оскаржив відмову підприємства прийняти його на роботу через стан здоров’я та його оцінювання як неврівноваженої та неадекватної особи. Суд дійшов висновку, що огляд працівниками відповідача медичної картки позивача, що не є уповноваженими для цього особами, а також власні висновки про стан здоров’я позивача не слід вважати законною підставою для відмови у працевлаштуванні. Як і негативний емоційний стан позивача, який, зокрема, міг бути зумовлений відмовою у прийнятті на роботу.

На жаль, серед судових рішень є і багато негативних прикладів захисту прав кандидатів, оскільки специфіка дискримінації полягає у тому, що докази дискримінаційних дій зазвичай знаходяться в руках тих, хто їх вчиняє.

Радимо вам завжди захищати свої права і не допускати проявів дискримінації щодо вашої особи. Саме наша небайдужість до власних порушених прав зверне увагу широкого кола осіб до проблеми та буде поштовхом для органів державної влади вдосконалювати механізми захисту від дискримінації в усіх сферах життя.

На які запитання вже відповіли юристи:

1. Спросите юриста: законно ли использование работодателем детектора лжи?

2. Запитайте юриста: хто має платити за професійне навчання – ви чи роботодавець?

3.Спросите юриста: как правильно оформить трудовые отношения, если вы работаете удаленно

4. Спросите юриста: что делать, если вас хотят уволить

5. Спросите юриста: какие средства контроля сотрудников законны?

6. Спросите юриста: имеет ли право работодатель вас оштрафовать?

7. Спросите юриста: о праве на «пятиминутки» отдыха и практике срочных договоров

8. Спросите юриста: законны ли «соглашения о неконкуренции» между работодателем и сотрудником?

9. Спросите юриста: обязан ли работодатель выплачивать «командировочные»?

10. Спросите юриста: должен ли работодатель оплачивать переработки?

11. Спросите юриста: можно ли отказаться от работы в выходные и праздники?

12. Спросите юриста: на сколько дней отпуска вы имеете право?

13. Спросите юриста: обязаны ли вы бесплатно передавать свой опыт?

14. Спросите юриста: что делать, если вам не выплачивают или задерживают зарплату?

15. Спросите юриста: когда работодатель обязан повышать вам зарплату?

16. Спросите юриста: как противостоять харассменту на работе?

17. Спросите юриста: на какой отпуск имеют право сотрудники с детьми?

18. Спросите юриста: как правильно уходить на больничный?

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Кращі статті за тиждень – у вас в пошті!

Читайте також